Aktualności


Obowiązek informacyjny:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, nr telefonu 43 822 11 47, adres email: losi@praca.gov.pl

 1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: biuro@elitpartner.pl
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 3. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
 6. Twoje dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych zgodnie z prawem i na podstawie art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz.U.2018 r., poz. 1265 i 1149)
Informacja wytworzona przez:
Jarosław Wawrzyniak , w dniu:  28‑05‑2018 11:46:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Wawrzyniak
email: admin@pupsieradz.pl
, w dniu:  28‑05‑2018 11:46:48
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2018 07:42:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive