Aktualności


Zarządzenie nr 25/2019

22‑01‑2020 13:20:58

Zarządzenie nr 25/2019

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy W Sieradzu

Z dnia 31.12.2019 r.

 

w sprawie: wymiaru i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w 2020 roku.

 

Działając na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz.1282 ) - w związku z § 13  Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Sieradzu oraz art. 130 § 2 Kodeksu pracy  (t.j.  Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.) w związku z art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych zarządzam, co następuje:

§ 1. W 2020 roku wszystkie soboty dla pracowników PUP są dniami wolnymi od pracy.

 

§2.Wymiar czasu pracy w 2020 roku wynosi 2024 godzin tj. 253 dni  i w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

 

Miesiąc

Święta wpływające na wymiar czasu pracy

Faktyczna liczba dni roboczych

Godzinowy miesięczny wymiar czasu pracy

Styczeń

2

21

168

Luty

0

20

160

Marzec

0

22

176

Kwiecień

1

21

168

Maj

1

20

160

Czerwiec

1

21

168

Lipiec

0

23

184

Sierpień

1

20

160

Wrzesień

0

22

176

Październik

0

22

176

Listopad

1

20

160

Grudzień

1

21

168

Ogółem:

8

253

2024

 

§ 3. Dniami wolnymi od pracy w PUP Sieradz w 2020 roku w zamian świąt 15.08.2020r. 
i 26.12.2020r. przypadającymi w soboty będą:

      14 sierpnia 2020r. - bez konieczności odpracowywania

      24 grudnia 2020r. - bez konieczności odpracowywania

 § 4.Treść niniejszego zarządzenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i  na drzwiach wejściowych do budynku Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wszystkim pracownikom PUP w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom Działów/Kierownikowi Referatu.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2020 roku

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jarosław Wawrzyniak , w dniu:  28‑05‑2018 11:46:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Wawrzyniak
email: admin@pupsieradz.pl
, w dniu:  28‑05‑2018 11:46:48
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2020 13:26:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie