Struktura organizacyjna


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Kierownik Działu:

tel.: (43) 822 11 43 wew.257. Pokój nr 3 Sala obsługi

Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych: tel.: (43) 8221143 wew.280.258 Pokój nr 726, 727

Dotacje, wyposażenie stanowiska pracy : tel.: (43) 822 11 47 wew.284. Pokój nr 721

Szkolenia dla bezrobotnych, prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy: tel.: (43) 822 11 47 wew.275, (43) 822 11 47 wew. 259. Pokój nr 704,pok.1
Oferty pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy: tel.: (43) 822 11 47 wew. , 260, 267, 270, 271, 272, 273, 279, stan od 1-8 sala obsługi

Zatrudnianie cudzoziemców   pok.706  tel.: 43 822 11 47 wew.254


Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Ewidencja świadczeń : tel.:(43) 822 11 47 wew. 262. Pokój nr 708
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy: (43) 822 11 47 wew.269


Dział Finansowo - Księgowy

Kierownik Działu: (43) 822 07 39, (43) 822 11 47 wew. 256. Pokój nr 733
Planowanie środków FP i budżetu
Obsługa ZFŚS; sprawozdawczość z zakresu FP i budżetu: (43) 822 11 47 wew. 255. Pokój nr 722

Dział Organizacyjno - Administracyjny


Kierownik Działu: tel.: (43) 822 07 39, (43) 822 11 47 wew.255. Pokój nr 722
Kadry: tel.: (43) 822 07 39, (43) 822 11 47 wew.255. Pokój nr 722
Administrator (Administrowanie siecią komputerową i bazą danych): tel.: (43) 822-11-47 wew.263
Archiwum: tel.: (43) 822 11 47 wew.268

Zarządzenie nr 22/2017

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy W Sieradzu

Z dnia 11.12.2017 r.

 

w sprawie: wymiaru i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w 2018 roku.

 

Działając na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz.902 z późn. zm.) - w związku z § 13 Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy  w Sieradzu zarządzam, co następuje:

§ 1. W 2018 roku wszystkie soboty dla pracowników Starostwa są dniami wolnymi od pracy.

§ 2.Wymiar czasu pracy w 2018 roku wynosi 2008 godzin tj. 251 dni  i w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

Miesiąc

Święta wpływające na wymiar czasu pracy

Faktyczna liczba dni roboczych

Godzinowy miesięczny wymiar czasu pracy

Styczeń

2

21

168

Luty

0

20

160

Marzec

0

22

176

Kwiecień

1

20

160

Maj

3

20

160

Czerwiec

0

21

168

Lipiec

0

22

176

Sierpień

1

22

176

Wrzesień

0

20

160

Październik

0

23

184

Listopad

1

21

168

Grudzień

2

19

152

Ogółem:

10

251

2008

 

§ 3. Zgodnie z art.130 § 2 K. p . dniem wolnym w PUP w Sieradzu w 2018 roku będzie:

      05 stycznia 2018r.- bez konieczności odpracowywania

 § 4.Treść niniejszego zarządzenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i  na drzwiach wejściowych do budynku Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wszystkim pracownikom PUP w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom Działów.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą 01.01.2018 roku

 

 

                                                                                                                  Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy

                                                                                                                  Urszula Puławska-Krzystanek

Informacja wytworzona przez:
Jarosław Wawrzyniak
email: admin@pupsieradz.pl
, w dniu:  11‑03‑2006 07:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  11‑03‑2006 07:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2019 11:53:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie